För studenter på kursen Professionell utveckling 4, 1,5 hp kurskod 2LG107

I kursen ingår fortsatta aktiviteter relaterade till utveckling av professionella färdigheter.

Kursplan

Information om kursen

Kursen sträcker sig över nästan hela terminen. I kursen ingår fortsatta barnobservationer med redovisning i grupp, liksom aktiviteter för träning av den egna rösten och det egna talet 

 

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av observationer, seminarier, föreläsningar och praktiska övningar.

Schema

Se kursens schema här

Kursanalys och kursvärdering

Profile image

Anna Eva Hallin

Biträdande Lektor
852483620
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-21