För studenter på kursen Professionell utveckling 4, 1,5 hp kurskod 2LG107

I kursen ingår fortsatta aktiviteter relaterade till utveckling av professionella färdigheter.

Kursplan

Information om kursen

Kursen sträcker sig över nästan hela terminen. I kursen ingår fortsatta barnobservationer med redovisning i grupp, liksom aktiviteter för träning av den egna rösten och det egna talet 

 

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av observationer, seminarier, föreläsningar och praktiska övningar.

Kursanalys och kursvärdering

Anna Eva Hallin

Biträdande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör