För studenter på kursen Psykologarbete bland barn och ungdom (6 hp) kurskod 2PS042

Psykologarbete bland barn och ungdom: Denna kurs ger grundläggande kunskaper om psykologiska arbetsmetoder för att hjälpa barn och ungdomar. Kursen tar upp förhållningssätt vid arbete med unga, insatser på olika nivåer (t.ex. primärvård, BUP och socialtjänst) samt innehåller ett verksamhetsförlagt utbildningmoment där studenterna får träna på konsultativt arbete med förskolepedagoger.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets femte termin och är på 6 hp.

Ramtider för HT23 är 18/9 - 15/10

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schemat HT23

Ny kurskod

Då kursens betygsskala ändrades inför HT20 fick kursen en ny kurskod, 2PS042. Kursen enligt kursplanen 2PS033 gavs för sista gången HT19. Studenter med rest på kursen erbjöds ett antal tillfällen för omexamination enligt den nedlagda kursplanen, till och med HT21. Från och med VT22 omexamineras du istället enligt vid tillfället gällande kursplan. 

Följ programwebbens anvisningar för anmälan till omtentamen.

Länk till kursplan 2PS033 Psykologarbete bland barn och ungdom, som gavs för sista gången HT19.

Kontaktuppgifter

Lorin Yousif

Kursadministratör
MF
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-11-21