För studenter på kursen Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi (30 hp) kurskod 2PS032

Denna kurs är den avslutande kursen inom klinisk psykologi och har som målsättning att integrera tidigare teoretiska kunskaper och tillämpade färdigheter som ni hittills fått under psykologprogrammet, samt ge er möjlighet att nå både en bredare och mer avancerad, fördjupad, kunskapsnivå och förmåga inom ämnen som rör det psykologiska behandlingsområdet.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets nionde och tionde termin och är på 30 hp.

Kursen har högre arbetstakt första terminen (80%) och lägre arbetstakt under den andra terminen (20%) då den går parallellt med er uppsatskurs.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema HT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Ata Ghaderi

Examinator och momentansvarig (moment 2 och 3)
852483248
Profile image

Cecilia Fyring

Momentansvarig (moment 1 och 4)

Lorin Yousif

Kursadministratör

Kursutvärdering

AG
Innehållsgranskare:
Isabelle Spata
2024-02-28