För studenter på kursen Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande, 6 hp kurskod 2LG110

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom två logopediska verksamhetsområden: röststörningar och talflytstörningar

Kursplan

Information om kursen

Kursen innefattar utredning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter i alla åldrar. Motivering av val av metoder utifrån aktuell teori och evidens och med avseende på ICF-klassifikation ingår.

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-01-25