För studenter på kursen Statistik 1, 3 hp kurskod 2LG070

Kursen går igenom grundläggande aspekter av deskriptiv statistik såsom olika centralmått, spridningsmått, sambandsmått, standardisering (normalfördelning) samt grundläggande sannolikhetslära.

Kursplan

Information om kursen

Kursen ger möjligheten att tillägna sig grundläggande kunskaper i deskriptiv statistik så som olika centralmått, spridningsmått, sambandsmått, standardisering (normalfördelning) samt grundläggande sannolikhetslära.
Den studerande får öva upp färdigheter i att utföra grundläggande och deskriptiva statistiska beräkningar, tolka grundläggande tabeller och diagram samt hur det nyvunna kunskapsstoffet från kursen kan tillämpas på olika frågeställningar relevanta för logopedyrket.

Seminarier

Undervisningen består av såväl föreläsningar som interaktiva seminarier med praktiska och tillämpade inslag.
Obligatorisk närvaro kan förekomma vid vissa tillfällen. Kursen genomförs av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, där även undervisning på kursen sker.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Anders Sand

Biträdande lektor