För studenter på kursen Tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern kurskod 2LG083

Kursen behandlar förekomst och orsaker till språk-, läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn och ungdom.

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Detaljerad information om kursen finns i kursplanen.

Seminarier

Föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och övningar. Seminarier och praktiska övningar är obligatoriska. En del av dessa aktiviteter kommer att ske online.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Lektor, biträdande

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51