För studenter på kursen Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande kurskod 2LG084

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom de logopediska verksamhetsområdena tal-, och språkstörning, kommunikationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar.

Kursplan

Information om kursen

Kursen innefattar undersökning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter/brukare inom verksamhetsområdet. 

Seminarier

Den klinisk-praktiska utbildningen (praktik) omfattar VIL i verksamhet med huvudplacering i en verksamhet, t ex en logopedmottagning eller ett habiliteringscenter. Undervisningen ges i mindre grupper om 2-6 studenter.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Sofia Strömbergsson

Biträdande Lektor;Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
NR
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-20