För studenter på kursen Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1 kurskod 2LG103

Den här kursen beskriver och fokuserar på specifika aspekter av tal- och språkstörning hos barn och ungdomar.

Kursplan

Information om kursen

Kursen innehåller 3 moment:
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling

Seminarier

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Anna Eva Hallin

Biträdande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör