För studenter på kursen Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1 kurskod 2LG103

Den här kursen beskriver och fokuserar på specifika aspekter av tal- och språkstörning hos barn och ungdomar.

Kursplan

Information om kursen

Kursen innehåller 3 moment:
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling

Seminarier

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Biträdande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör