För studenter på kursen Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 2, 4,5 hp kurskod 2LG105

Kursen behandlar förekomst och orsaker till språk-, läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn och ungdom.

Kursplan

Information om kursen

Kursen behandlar förekomst och orsaker till språk-, läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn och ungdom. Vidare diskuteras samband mellan tal- och språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter, och mellan språk-, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Diagnostik och differentialdiagnostisering kommer också att belysas. Hur en språkstörnings uttryck kan förändras beroende på sammanhang och kontext kommer att diskuteras, med särskild utgångspunkt i de språkliga kraven i skolan och från ett funktionellt delaktighetsperspektiv.

Kursen behandlar vidare metoder för bedömning av språk och kommunikation hos äldre barn och ungdomar inklusive läsning och skrivning samt diagnostisering, och olika typer av insatser, såväl preventiva som kompensatoriska och intervenerande. Kursen tar även upp aspekter av läs- och skrivprocessen ur ett flerspråkighetsperspektiv samt läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos personer som använder alternativ kompletterande kommunikation.

Slutligen berörs logopedens roll i skolan utifrån grundläggande kunskap om pedagogiskt arbete och pedagogiskt förhållningssätt till elever med funktionsnedsättningar, samt utifrån skolans styrdokument och läroplaner.

 

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och övningar.

Schema

Se kursens schema här

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Profile image

Anna Eva Hallin

Biträdande Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-21