För studenter på kursen Tal- och språkstörningar hos vuxna, 10,5 hp kurskod 2LG087

Kursen omfattar grundläggande information om förekomst och orsaker till medfödda och förvärvade tal- och språkstörningar.

Kursplan

Information om kursen

Kursen handlar om medfödda och förvärvade tal- och språkstörningar hos vuxna. Ämnen som tas upp är symtomatologi och differentialdiagnostik mellan och inom olika tal- och språkstörningar, inklusive olika former av neuromotoriska talstörningar, olika afasityper samt kommunikationsstörningar relaterade till högerhemisfärskador, demenssjukdomar och traumatisk hjärnskada.

Seminarier

Föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Professor/logoped
08-524 889 50

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2022-12-20