För studenter på kursen Tal- och språkstörningar hos vuxna - verksamhetsintegrerat lärande, 12 hp kurskod 2LG088

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom de logopediska verksamhetsområdena tal-, språk- och kommunikationsstörningar hos vuxna och innefattar utredning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter/brukare inom verksamhetsområdet.

Kursplan

Information om kursen

I kursen ingår följande aktiviteter inom strimman Professionell utveckling: Träning av den egna rösten och det egna talet, fortsatta Barnobservationer samt Professionellt förhållningssätt. Träning av den egna rösten och det egna talet innehåller praktiska övningar gällande hållning, andning, avspänning, artikulation och röstfunktion samt träning av logopedrollen genom interaktivt lärande. Reflektion runt patientmöten, yrkesrollen och olika terapeutiska situationer som uppstår under praktikperioden ventileras i reflektionsgrupper tillsammans med en leg. psykolog.

Seminarier

Kursen omfattar kliniska auskultationer, eget patientarbete under handledning i mindre grupper om 2-6 studenter. Gruppövningar och seminarium förekommer också i aktiviteterna inom Professionell utveckling.
 All undervisning är obligatorisk om inget annat anges på schemat.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Professor/logoped
08-524 889 50

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2022-12-20