Ledarskapsutbildningar för dig inom hälso- och sjukvård

För dig som är chef inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet, erbjuder vi flera uppskattade utbildningar.

Möte
Foto: Adobe Stock

Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

Läs mer och anmäl dig till Motiverande ledarskap.

Leaders in meeting
Foto: Pixabay

Ledarskap och organisationsutveckling 2, 30 hp

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Läs mer och anmäl dig till Ledarskap och organisationsutveckling 2.

Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

Utbildningen har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment. Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde. Den riktar sig till chefsläkare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, beslutsfattare och andra som arbetar med kvalitets, och patientsäkerhetsfrågor på olika nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet.

Läs mer och anmäl dig till Säkerhet i komplexa system. 

Michelle Azorbo
2023-09-06