Ledarskapsutbildningar för dig inom hälso- och sjukvård

För dig som är eller ska bli chef inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet, erbjuder vi flera uppskattade utbildningar.

Meeting
Foto: Unsplash.com

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte. Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund.

Läs mer och anmäl dig till Ledarskap och organisationsutveckling.

Möte
Foto: Adobe Stock

Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

Läs mer och anmäl dig till Motiverande ledarskap.

Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

Utbildningen "Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment. Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde.

Läs mer och anmäl dig till Säkerhet i komplexa system. 

Michelle Azorbo
2022-10-20