Skip to main content

Kurser för fysioterapeuter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning erbjuder flera kurser för dig som är fysioterapeut och vill kompetensutveckla dig.

Avancerad kurs i träningsfysiologi 4,5 hp

Till vintern ges denna unika distansutbildning i den friska människans träningsfysiologi, från helkropp till cellnivå.

Forskning i träningsfysiologi går framåt i snabb takt. Genom den här kursen får du både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå. Vad säger de senaste rönen när det gäller träning för prestation och hälsa? Vilka mekanismer styr träningseffekten och hur påverkar våra gener det individuella träningssvaret? Svaren får du från Karolinska Institutets ledande forskare i fältet.

Kursen är unik i Sverige som den enda utbildningen på avancerad nivå som fokuserar på den friska människans träningsfysiologi riktat till yrkesverksamma inom hälsorelaterade professioner. Kursen innefattar onlinestudier och en 2-dagars träff, men kan läsas på helt på distans.

Läs tidigare kursdeltagares berättelse om kursen!

Kursupplägg och anmälan

Magisterutbildning i demensvård för fysioterapeuter och arbetsterapeuter 60 hp

Webbaserad utbildning som ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och bättre möta personer med demens och deras behov.

Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och där resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov.

Mer information, anmälan och berättelser från tidigare kursdeltagare

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) inom fysioterapi och arbetsterapi 7,5 hp

Unik utbildning om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och hur du kan anpassa ACTs bakomliggande terapeutiska processer och tillämpa dem inom fysioterapi och arbetsterapi.

Karolinska Institutet erbjuder nu den första poänggivande utbildningen i ACT för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Du kommer att lära dig hur vi kan anpassa ACTs bakomliggande terapeutiska processer och tillämpa dem inom fysioterapi och arbetsterapi. Kursen kommer att utveckla dina kliniska färdigheter i arbetet med patienter med stressrelaterade och kroniska sjukdomar.

För att se en film med en utförligare beskrivning av kan du klicka här.  

Mer information och anmälan. 

Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till klinisk tillämpning 4,5 hp

Kurs i HiBalance-programmet, ett utmanande och framgångsrikt träningskoncept med kliniskt bevisad effekt och användbarhet.

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i samhället och leder till såväl motoriska som icke-motoriska nedsättningar. Nedsatt balans och ökad fallrisk är vanliga konsekvenser av sjukdomen och motverkas ej genom medicinering. Med anledning av detta rekommenderas numera fysioterapi i form av fysisk träning som komplement till medicinering, och specifika riktlinjer har utarbetats. Det finns idag ett ökande behov av träningsmöjligheter i denna grupp, inte minst inom rehabilitering och primärvård.

HiBalance-programmets träningskoncept har utvärderats i flera stora forskningsstudier och påvisat positiv effekt på gång- och balansförmåga, liksom förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet. Dessa resultat har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. 

Kursen är planerad till hösten 2020.

För mer information kontakta Ulla Finati: ulla.finati@ki.se tel: 08-524 838 91.