Kurser för fysioterapeuter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning erbjuder flera kurser för dig som är fysioterapeut och vill kompetensutveckla dig.

Photo of man and woman on exercise bikes.
Foto: Getty Images

Avancerad träningsfysiologi (4,5 hp, distans)

Den här kursen ger dig både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå. Vad säger de senaste rönen när det gäller träning för prestation och hälsa? Vilka mekanismer styr träningseffekten och hur påverkar våra gener det individuella träningssvaret? Svaren får du från Karolinska Institutets ledande forskare i området.

Läs mer och anmäl dig till Avancerad träningsfysiologi.

Kvinnligt bäcken
Foto: N/A

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering (4,5 hp)

Denna interprofessionella utbildning är unik i sitt slag. Kursen är på avancerad nivå och har bäckenbotten och bäckenbottendysfunktion i fokus. Samtliga föreläsare har spetskompetens och kursen är förankrad i teorin och innefattar ett kliniskt perspektiv.

Läs mer och anmäl dig till Bäckenbotten - prevention och rehabilitering.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter (60 hp, distans)

Unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och där resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov.

Läs mer och anmäl dig till Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter.

People practicing yoga
Foto: Unsplash.

Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd (7,5 hp, distans)

Fördjupa din kunskap om yogaträning och hur olika yogaövningar kan användas för personer med olika sjukdomstillstånd. Det här är en unik yogautbildning som är förankrad i forskningen och som stärker dig i din yrkesroll. Du kommer lära dig utarbeta individanpassade yogaträningsprogram som kompletterande behandling för dina patienter.

Läs mer och anmäl dig till Yogaträning - som kompletterande behandling.

Skräddarsydd utbildning 

Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash

Bedömning av gångfunktion för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Denna tvådagarskurs ger möjlighet till lärande avseende bedömning av gång- och förflyttningsfunktion utifrån olika funktionsnedsättningars specifika påverkan. Det ger också kunskaper i att kunna motivera behandlingsförslag. Kursen erbjuds som skräddarsydd utbildning, vilket innebär att kursupplägg och omfattning kan anpassas efter organisationens behov och önskemål.

Läs mer om Bedömning av gångfunktion för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Michelle Azorbo
2024-01-24