Kurser för fysioterapeuter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning erbjuder flera kurser för dig som är fysioterapeut och vill kompetensutveckla dig.

Fyioterapi med en patient
Foto: Shutterstock

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi (7,5 hp, distans)

Är du nyfiken på hur du kan använda och anpassa ACT-processerna som fysioterapeut och arbetsterapeut? ACTiveRehab ger dig de kliniska färdigheter och teoretisk förståelse för processerna för effektiva beteendeförändringar och dess implementering i det fysio- och arbetsterapeutiska arbetet med individer med kroniska sjukdomar.

Läs mer och anmäl dig till ACT inom fysioterapi och arbetsterapi.

Avancerad träningsfysiologi (4,5 hp, distans)

Den här kursen ger dig både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå. Vad säger de senaste rönen när det gäller träning för prestation och hälsa? Vilka mekanismer styr träningseffekten och hur påverkar våra gener det individuella träningssvaret? Svaren får du från Karolinska Institutets ledande forskare i området.

Läs mer och anmäl dig till Avancerad träningsfysiologi.

Bedömning av gångfunktion för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Denna tvådagarskurs ger möjlighet till lärande avseende bedömning av gång- och förflyttningsfunktion utifrån olika funktionsnedsättningars specifika påverkan. Det ger också kunskaper i att kunna motivera behandlingsförslag. Kursen erbjuds som skräddarsydd utbildning, vilket innebär att kursupplägg och omfattning kan anpassas efter organisationens behov och önskemål.

Läs mer om Bedömning av gångfunktion för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna (15 hp, distans)

Kursen syftar till att ge dig fördjupade tvärprofessionella kunskaper om symtom, diagnostik, bedömning, behandling och specifika vårdprocesser vid epilepsi hos barn och unga vuxna.

Läs mer och anmäl dig till Epilepsi -  med fokus på barn och unga vuxna.

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter (60 hp, distans)

Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och där resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov.

Läs mer och anmäl dig till Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter.

Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd (7,5 hp)

Fördjupa din kunskap om yogaträning och hur olika yogaövningar kan användas för personer med olika sjukdomstillstånd. Det här är en unik yogautbildning som är förankrad i forskningen och som stärker dig i din yrkesroll. Du kommer lära dig utarbeta individanpassade yogaträningsprogram som kompletterande behandling för dina patienter.

Läs mer och anmäl dig till Yogaträning - som kompletterande behandling.