Kursdeltagare berättar om uppdragsutbildningen Våld i nära relationer

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare?

Christine Granlund, Enhetschef, ASIH Stockholm Södra, Stockholms läns sjukvårdsområde

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag har sedan tidigare ett stort intresse för just de här frågorna. Jag har funderat på hur vi i vår verksamhet ska kunna jobba med dessa frågor. Jag har också tänkt en del på hur vi kan lyfta dessa frågor i vårt arbete där vi möter patienter och anhöriga men även för mig som chef i samtalen med mina medarbetare.

Jag blev jätteglad när jag såg att det fanns en kurs där man samlat information, länkar och viktiga verktyg för oss att jobba vidare med och dessutom glad att jag i min tur har en chef som också ser vikten av att vi i verksamheten jobbar med dessa viktiga frågor.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Jag rekommenderar absolut andra att gå kursen. Jag har fått mycket viktig kunskap och dessutom verktyg som jag kan sprida i min verksamhet.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har lärt mig och fått tips på hur jag kan prata med andra om när jag känner oro för att någon är utsatt för någon form av våld i nära relationer. Jag har också fått upp ögonen för vilket otroligt stort samhällsproblem det här är. Just vår patientgrupp är dessutom extra utsatta vilket var en ögonöppnare. Nu närmast kommer jag göra en informationsfilm som vi kommer använda för alla anställda och framöver som en del av vårt introduktionspaket för nyanställda runt vad våld i nära relationer är, hur vi arbetar när vi misstänker att någon är utsatt och tips på vart vi kan hänvisa någon som är utsatt.

Om kursen Våld i nära relationer, 3 hp

Kursens syfte är att ge dig en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenheter. Den riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete. Hur ska du ställa frågor om våld? Hur kan du bemöta, vilken hjälp finns att få? Denna kurs kan vara utgångspunkt för att skapa bättre rutiner på arbetsplatsen.

Michelle Azorbo
2023-08-17