Kursdeltagare berättar om ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare om kursen?

Lena Braconier, arbetsterapeut,  Capio S:t Görans Sjukhus

Vad var det som fick dig intresserad av utbildningen?

På min arbetsplats arbetar vi i team med patienterna. Psykologerna arbetar med ACT och jag kände att jag ville få samma språk som dem så att vi tillsammans med fysioterapeuterna kan integrera språket och metoden för att få en bättre rehabilitering för patienterna.

Hur tycker du att ACTiveRehab lyckades med att anpassa ACT:s principer och processer till arbetsterapin?

ACT och ACTiveRehab passar väldigt bra ihop med hur vi arbetsterapeuter jobbar. Kursen gav mig ett sätt att integrera mina befintliga metoder i en större helhet.

Hur tänker du kring implementeringen av ACTiveRehab i din kliniska vardag?

Jag har blivit tydligare i mitt kommunikationssätt för att vi använder samma språk.

Vilken betydelse hade de andra i kursen? Hade ni stöd av varandra?

Det var väldigt roligt att samarbete med fysioterapeuterna i kursen och vi fick en djupare inblick i varandras yrken. Det var ett väldigt bra upplägg och vi jobbade mycket i smågrupper där vi kunde bolla tankar och idéer med varandra.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja definitivt. Det är roligt när det ordnas kompetensutveckling för arbetsterapeuter och speciellt för både arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att vi då kan lära oss av varandra.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Ja jag använder det jag lärt mig varje dag. Jag tycker att grundprinciperna som finns i ACT är något som kan genomsyra hela vardagen. 

För mer information, kontakta:

Ulla Finati

Projektkoordinator