Kursdeltagare berättar om KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande

Uppdragsutbildningen KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande ger kunskap i en manualbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi) - behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion.

Nyfiken på vad utbildningen kan innebära för dig? Träffa en tidigare kursdeltagare!

Frida Bergman, KBT-terapeut, Region Norrbotten
Frida Bergman, KBT-terapeut, Region Norrbotten. Foto: Privat

Frida Bergman, KBT-terapeut, Region Norrbotten

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag blev intresserad av utbildningen då fokus på total nykterhet inte passar alla patienter. Det känns bra att kunna erbjuda en bredd av behandlingsupplägg för att kunna tillgodose patienternas behov.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? 

Jag rekommenderar utbildningen till alla som i sitt arbete möter personer som har ett drickande som bidrar till problem. Att kunna erbjuda KBT-behandling med fokus på kontrollerat drickande tror jag är attraktivt och det behöver heller inte bli ett så stort steg för patienten. Även en liten förändring i dryckesmönster kan bidra till ökad livskvalitet och mindre risk för skador.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har haft stor nytta av utbildningen i mitt arbete som KBT-terapeut då jag ofta möter patienter med problematiskt drickande. Under vissa behandlingar har patienten valt att genomföra hela behandlingsupplägget och har då bra verktyg till att kunna vidmakthålla sina förändringar. I andra fall har behandlingen utmynnat i att patienter själv fattat beslut om att total nykterhet är lämpligare för honom eller henne.

Mer information

I kurskatalogen nedan kan du söka efter kursen. Den ges löpande. Om det inte finns en öppen anmälan just nu är du varmt välkommen att kontakta oss för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.

Profile image

Nadja Saltell

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2023-03-22