För dig som är student på Logopedprogrammet Valbar kurs logopedprogrammet

Under termin 7 läser du en valbar kurs inom huvudområdet eller angränsande område. Sista anmälningsdag inför höstterminens kurser är normalt 15 april. Se nedan för mer information om vilka kurser som erbjuds.

närbild av öppen bok framifrån

Valbar kurs (7,5 hp) på Logopedprogrammet

Logopedprogrammets utbildningsplan innehåller en valbar kurs. Den valbara kursen ger studenten möjlighet att bredda eller fördjupa befintliga kunskaper. Du väljer själv en kurs som du tycker är intressant som fördjupning eller komplement till de ordinarie kurserna på programmet. Det kan vara att söka en programöverskridande kurs på KI eller en fristående kurs på något annat universitet. Du söker själv lämpliga kurser. Kursval utanför KI ska godkännas av programdirektor innan ansökan, senast 5:e april (sofia.strombergsson@ki.se). Du kan även gå den valbara kursen ”Självständig fördjupning i logopedi” (2LG071) som ges på Enheten för logopedi, se nedan.

Du ansvarar själv för att samordna den valbara kursen tidsmässigt med andra kurser. Du kan se på kurswebben för respektive kurs för information om studietakt, hur kursen är upplagd osv.

Om du redan tidigare har gått en kurs som är en lämplig fördjupning så kan du ansöka om att tillgodoräkna dig den som valbar kurs (se information om hur du gör här).Oavsett vilken kurs du går ska du sedan skicka in en ansökan om att tillgodoräkna den som valbar kurs – då hamnar kursen som en del av logopedprogrammet i Ladok.

Logopedprogrammet har också avtal för utbytesstudier med flera universitet i Europa, USA och Brasilien, och i flera av fallen är det just den valbara kursen på termin 7 som efter avklarade utbytesstudier kan tillgodoräknas.

Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier

Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi

7,5 hp – höstterminen 2024


Kursen behandlar teknisk terminologi, självreflektion över egna yrkesmässiga behov relaterade till kursen, inspelning av ljud, rumsakustik, mikrofoner, mikrofonplacering, bedömning av olika tekniska bristers påverkan på olika mätningar. Kursen avslutas med en obligatorisk heldagsträff i Flemingsberg där deltagarna arbetar med olika inspelningsutrustningar och inspelningsförfaranden.

Kursen ges som webbkurs i Canvas med flera laborativa inslag och inlämningsuppgifter. Deltagande förväntas i Zoom vid c:a 7 tillfällen. Se Canvas för schema. Studenten förutsätts ha tillgång till dator med internetanslutning för att kunna ta del av kursmaterialet inklusive videor och även delta i elektroniska möten.

Sista anmälningsdag är 15 april på antagning.se  

Självständig fördjupning i logopedi 2LG071

Denna kurs söks inte utan du registreras på den efter att ha anmält intresse. Kursen utförs som ett individuellt arbete (se kursplanen för 2LG071).

Kursen inleds i mitten av oktober med en introduktion. Därefter arbetar studenterna självständigt med några inplanerade uppsamlingsmöten och kamratgranskning under november-december. Merparten av kurstiden ligger dock sista fem veckorna på terminen, när studenterna sammanställer sina resultat och skriver en rapport.

I början av januari lämnas en seminarieversion av rapporten in för kamratgranskning – om möjligt kan då även handledare läsa och ge översiktlig återkoppling. Rapporten presenteras vid ett slutseminarium under sista veckan på höstterminen; därefter gör studenterna eventuell revidering och lämnar in en slutversion av rapporten.

Du behöver en handledare, som du själv tar kontakt med (kursledare kan ge förslag på lämplig handledare) och stämmer av ditt arbete med under kursens gång. Observera att handledningens omfattning är begränsad och av konsultativ karaktär: stämma av t.ex. projektplan, sökningar, omfattning och eventuellt läsa slutversion.

2XX066 Global hälsa

Anmälan sker till det egna programmet senast 15 april (till annaeva.hallin@ki.se), och programmet registrerar sedan studenterna på kursen. Detta är en populär kurs och deltagarna måste vara med på den förberedande undervisningen i Sverige. De som anmäler sig förutsätts vara starkt motiverade att genomföra kursen i sin helhet. Se din anmälan som bindande.

Kursdeltagarna står för sina egna utgifter men får ett resebidrag från KI och kan ansöka om ett merkostnadslån från CSN. Se närmare i kursplanen för Global hälsa samt mer information inklusive en kostnadsberäkning och finansieringsmöjligheter här

Hur ansöker jag om tillgodoräknande för valbar kurs och andra kurser?

Valbara kurser ska formellt tillgodoräknas som del av Logopedprogrammet för logopedexamen.

Information om hur du ansöker om tillgodoräknande hittar du på sidan för "Studieinformation och regler", under rubriken "Tillgodoräknande".

SS
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2024-04-08