För dig som är student på Logopedprogrammet Valbar kurs logopedprogrammet

Under termin 7 läser du en valbar kurs inom huvudområdet eller angränsande område. Se nedan för mer information om vilka kurser som erbjuds.

närbild av öppen bok framifrån

Valbar kurs (7,5 hp) på Logopedprogrammet

Enligt utbildningsplanen för logopedprogrammet ska det ingå en valbar kurs. Den valbara kursen ger studenten möjlighet att bredda eller fördjupa befintliga kunskaper. Du väljer själv en kurs som du tycker är intressant som fördjupning eller komplement till de ordinarie kurserna på programmet. Det kan vara att söka en programöverskridande kurs på KI eller en fristående kurs på något annat universitet. Du söker själv lämpliga kurser. Du kan även gå den valbara kursen  ”Självständig fördjupning i logopedi” (2LG071).

Du ansvarar själv för att samordna den valbara kursen tidsmässigt med andra kurser. Du kan se på kurswebben för respektive kurs för information om studietakt, hur kursen är upplagd osv.

Om du redan tidigare har gått en kurs som är en lämplig fördjupning så kan du ansöka om att tillgodoräkna dig den som valbar kurs. Oavsett vilken kurs du går ska du sedan skicka in en ansökan om att tillgodoräkna den som valbar kurs – då hamnar kursen som en del av logopedprogrammet i Ladok.

 

Exempel på kurser som studenter valt tidigare år

Självständig fördjupning i logopedi 2LG071

Denna kurs söks inte utan du registreras på den efter att ha anmält intresse. Kursen utförs som ett individuellt arbete (se kursplanen).

Kursen inleds i mitten av oktober med en introduktion. Därefter arbetar studenterna självständigt med några inplanerade uppsamlingsmöten och kamratgranskning under november-december. Merparten av kurstiden ligger dock sista fem veckorna på terminen, när studenterna sammanställer sina resultat och skriver en rapport.

I början av januari lämnas en seminarieversion av rapporten in för kamratgranskning – om möjligt kan då även handledare läsa och ge översiktlig återkoppling. Rapporten presenteras vid ett slutseminarium under sista veckan på höstterminen; därefter gör studenterna eventuell revidering och lämnar in en slutversion av rapporten.

Du behöver en handledare, som du själv tar kontakt med (kursledare kan ge förslag på lämplig handledare) och stämmer av ditt arbete med under kursens gång. Observera att handledningens omfattning är begränsad och av konsultativ karaktär: stämma av t.ex. projektplan, sökningar, omfattning och eventuellt läsa slutversion.

Kursval utanför KI ska godkännas av programdirektor. Sista anmälningsdag inför höstterminens kurser är normalt 15 april. Kontakta via e-post senast 6 april (sofia.strombergsson@ki.se).

Valbara kurser ska formellt tillgodoräknas som del av Logopedprogrammet för logopedexamen.

Postadress - ansökan om tillgodoräknande för valbara kurser

Ansökan, inkl. bilagor (vidimerat studieintyg + kursplan), om tillgodoräknande av valbar kurs, större del av program (mer än 50 % av utbildningen), utbytesstudier som omfattar mer än en kurs, samt examensarbeten skickas till:

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Enheten för logopedi, F67  att: Cecilia Hultqvist

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

 

1XX066 Global hälsa

Anmälan sker till det egna programmet (per.ostberg@ki.se). Detta är en populär kurs och deltagarna måste vara med på förberedande undervisning i Sverige. De som anmäler sig förutsätts vara starkt motiverade att genomföra kursen i sin helhet. Se anmälan som bindande.

Kursdeltagarna står för sina egna utgifter men får ett resebidrag från KI och kan ansöka om ett merkostnadslån från CSN. Se närmare information och kostnadsberäkning här.