För dig som är student på Logopedprogrammet Utbytesstudier på logopedprogrammet

Som student vid Karolinska Institutet har du många möjligheter till studier och praktik utomlands. På den här sidan kan du läsa mer om de möjligheter som står till buds vid logopedprogrammet.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Utbytesstudier på logopedprogrammet

Som student vid Karolinska Institutet har du många möjligheter till studier och praktik utomlands. På den här sidan kan du läsa mer om de möjligheter som finns vid logopedprogrammet.

Vid Enheten för logopedi bedrivs olika aktiviteter för att ge möjligheter till samarbete och ökad förståelse mellan länder och för att förbereda för en global arbetsmarknad, både inom forskning och utbildning. En del av internationaliseringsarbetet består av utbyte av studenter, lärare och forskare mellan universitet som det slutits avtal med. Du kan därför få möjlighet att lära känna en student eller ta del av undervisning från lärare från ett av utbildningens partneruniversitet utan att åka på utbyte, då avtalen också ger partneruniversiteten möjlighet att skicka sina studenter och lärare på utbyte vid KI.

Enheten för logopedi har samarbetsavtal för studentutbyten med University of Copenhagen i Danmark, University of Tampere, Finland, University of Illinois at Urbana-Champaign i USA, Seton Hall i USA samt University of Sao Paulo i Brasilien. Vi är också med i ett nätverk av 19 Universitet/logopedutbildningar som tillsammans ordnar en intensiv sommarkursvecka i augusti varje år i olika länder.

Att studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter du kommer att ha nytta av i ditt framtida liv, både i yrkeslivet och privat. Du kommer också att få vänner för livet och många andra intressanta kontakter. Funderar du på att åka utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser. En utbytesstudent behöver vara utrustad med en stor portion flexibilitet och initiativförmåga.

Det finns också möjligheter att delta i aktiviteter för internationalisering på hemmaplan. Under varje läsår planeras någon aktivitet för studenter och lärare med internationaliseringstema, och vi arbetar för att fler kurser vid logopedprogrammet ska ha inslag av internationalisering. Vårt mål är att vi varje vårtermin ta emot logopedstudenter från partneruniversitet, vilket också ger en internationalisering för logopedstudenterna vid Karolinska Institutet. Vid några tillfällen kommer även gästföreläsare att bjudas in tala om ett tema med anknytning till internationalisering. Aktiviteter kan också genomföras online med studenter och lärare från något av våra partneruniversitet.

Internationaliseringsansvarig vid Logopedprogrammet:

Anna Eva Hallin
Lektor, biträdande
E-post: annaeva.hallin@ki.se

SLP-IN Summer School 

SLP-IN Summer School är en internationell intensivsommarkurs för logopedstudenter. Kursen har utvecklats i ett internationellt nätverk som tidigare varit EU-finansierat men som sedan 2011 är frikopplat EU. Studenter som har läst i minst två år på logopedprogrammet välkomnas att söka sommarkursen som innebär en möjlighet att träffa studenter och lärare i logopedi från 19 olika universitet i Europa, Amerika och Asien. Innehållet i kursen är föreläsningar och mer praktiskt orienterade workshops i olika logopediska ämnen, variationen är mycket bred. Eftersom kursen bara omfattar en vecka ger den inte underlag för tillgodoräknande på Logopedprogrammet.

År 2022 ges kursen 14-21 augusti vid Åbo Universitet, Finland (Turun Yliposto).

Ansökan: Intresseanmälan görs av studenter på T4/T6 i början av vårterminen. Ansökan görs sedan enligt särskilt förfarande, deadline 31 januari. Kontakta Anna Eva Hallin (annaeva.hallin@ki.se)  för att göra en intresseanmälan eller för att få mer information!

Partneruniversitet

University of Copenhagen, Danmark

Erasmusavtal

Utbytestermin tidigast termin 6 (vårtermin, startar februari), 2 studenter.

En elektronisk ansökan för att bli nominerad till Köpenhamns universitet ska skickas in senast 15 september (se nedan). Nominerade studenter måste sedan ansöka till universitetet senast 1 oktober (med hjälp av internationell handläggare).

Kurser på engelska vid University of Copenhagen https://studies.ku.dk/visiting/erasmus/course-information/course-catalogue/
Information för inresande Erasmusstudenter https://studies.ku.dk/visiting/erasmus/

Utbytet måste omfatta 60-90 dagars heltidsstudier genomförs inom ramen för det EU-finansierade Erasmusprogrammet.

Nästa Erasmusutbyte till Köpenhamn är möjligt att genomföra vårterminen 2023.  Kontakta Internationella handläggaren eller prata med internationellt ansvariga lärare för mer information.

Erasmusstipendium

Studenter som åker på utbyte till Köpenhamn får ett Erasmusstipendium som ska täcka en del av kostnaderna. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet, men det kan förekomma andra avgifter som t.ex. kåravgift eller kostnader för bostad och resa. Utöver stipendiet kan du söka merkostnadslån från CSN för utlandsstudier.

University of Illinois, Urbana Champaign, USA

INK-avtal

Utbytesstudier på termin 6 (sommartermin S2, juni-augusti ca 8 veckor, 2 studenter).

En elektronisk ansökan för att bli nominerad till University of Illinois ska skickas in senast 31 januari till KI (se nedan). Nominerade studenter måste sedan ansöka till universitetet senast 15 februari (med hjälp av internationell handläggare).

Kurser man kan läsa vid utbyte på University of Illinois kan sedan tillgodoräknas som valbar kurs (7.5 ESTC):

 • Required: SHS 475 Beginning practicum in SHS
 • Required: SHS 575 School SLP clinical methods
 • SHS 514 Motor Speech Disorders
 • SHS 579 Prof/Eth/Legal Issues AuD/SLP

Kurskatalog

Information about exchange studies

Dates and deadlines:

Info från Illinois om visum
 

Seton Hall University, New Jersey, USA 

INK-avtal

Utbytesstudier under termin 7 (hösttermin, 5 veckor), 2 studenter.

Det är ännu oklart om utbytesstudier vid Seton Hall kommer ske hösten 2022 på grund av covid-19. Uppdatering kommer senare i mars.

Kurs man kan läsa vid utbyte vid Seton Hall och som kan sedan tillgodoräknas som valbar kurs (7.5 ESTC):

 • Clinical practicum - med fokus på barn med tal- och språkstörning med placering i skolmiljö

Universitetets hemsida

Info från Seton Hall om visum


Visum USA

SEVIS

Information om J-1 visum

 

University of Sao Paulo (Bauru, USP), Brasilien

INK-avtal

Utbytesstudier på termin 7 (hösttermin, ca 5 veckor runt v. 40-44), 2 studenter.

Det är ännu oklart om utbytesstudier vid USP kommer ske hösten 2022 på grund av covid-19. Mer information kommer senast i mars.

Kurser på avancerad nivå vid University of Sao Paolo kan tillgodoräknas som valbar kurs (7.5 ESTC):

 • Multidisciplinary rehabilitation of orofacial clefts (3 credits)
 • Upper airways and orofacial clefts (3 credits)

Information om utbyte på USP - Exchange studies

Visum

Man söker för en TEMPORARY VISA TYPE IV (VITEM IV)

För mera information om visum  Brasiliens ambassaden i Stockholm. Du kan även läsa mer om du studentvisum i Brasilien här. 

Ansökan och följande dokument:

 • Letter of acceptance from a Brazilian university providing the name of the course and the period of study, duly recognized by a notary public in Brazil (“Cartório”)
 • Letter from the Swedish university confirming the student’s enrollment at this university and the interchange program the student has been admitted to
 • Proof of finance: scholarship, CSN or adequate private financial resources for his/her maintenance in Brazil. It is illegal for the holder of a student visa to work in Brazil
 • Certificate of Non-Criminal Record issued by the “Rikspolisstyrelsen” to be obtained at www.polisen.se "registerutdrag ur belastningsregistret för utlandsändamål " within 90 days from delivered at the consulate
 • Health Insurance for the time spent in Brazil.

 

University of Tampere, Finland

Erasmusavtal

Utbytesstudier under 9-10 veckor (minst 60 dagar) under termin 7 (hösttermin, ca v. 40-49), 2 studenter

En elektronisk ansökan för att bli nominerad till University of Tampere ska skickas in senast 1 mars. Nominerade studenter måste sedan ansöka till universitetet under april (med hjälp av internationell handläggare).

Kurser vid University of Tampere kan tillgodoräknas istället för kurserna ”Fördjupningsseminarier och kritisk granskning” (6 ESTC) och ”Valbar kurs” (7.5 ESTC):

 • VOK.201: Cultural and occupational variation of voice and speech (5 ESTC)
 • VOK.303: Research practicum vid Speech and Voice Research Laboratory (t ex insamling av data, akustisk analys och statistisk bearbetning) sammanställs i skriftlig rapport, målsättning medförfattarskap i vetenskaplig artikel (8.5 ESTC)

Erasmusstipendium

Studenter som åker på utbyte till Tampere får ett Erasmusstipendium som ska täcka en del av kostnaderna. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet, men det kan förekomma andra avgifter som t.ex. kåravgift eller kostnader för bostad och resa. Utöver stipendiet kan du söka merkostnadslån från CSN för utlandsstudier.

Försäkring

För studier i ett annat land inom EU/EES-området har du rätt till sjukvård på samma villkor som landets invånare. För att detta ska gälla måste du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet som du kan beställa kostnadsfritt från Försäkringskassan. Det är detta kort som gäller i första hand när du uppsöker vård i det aktuella landet.
Försäkringskassan

KI har en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet (Student UT) som gäller för alla KI-studenter som studerar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige. Observera att du alltså inte är försäkrad vid resor utanför utbildningslandet, eller om du stannar kvar i landet mer än två veckor efter utbildningstiden! Bevis på försäkring får du från den internationella studenthandläggaren innan avresa.
Kammarkollegiet

Ekonomi

Om du antas till utbytesstudier får du också ett resebidrag/stipendium från KI innan avresa, under förutsättning att du inte har erhållit resebidrag inom ramen för samma utbytesprogram tidigare. INK-bidraget är 4.500 kr för 5 veckor (därefter 500 kr/vecka upp till 8.000 kr).  Ansökan om dessa resebidrag/stipendier görs till den internationella studenthandläggaren på särskild blankett.

Ansökan

Från januari 2022 sker ansökan online i vår nya utbytesstudier databas Mobility Online. För deadlines till respektive utbyte se ovan.

Ansökan görs helt elektroniskt. Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Ansökan om utbytesstudier består av två delar som görs i systemet Mobility Online. Den första delen är en online registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands. Du kan ange upp till 6 alternativa universitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, försäkra dig om att dina val av universitet erbjuder kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas.

Efter att ansökan skickats in online får du ett automatiskt epostmeddelande med en länk att följa för att ladda upp dina bilagor direkt i Mobility-Online.

Därefter kan du komplettera med de resterande dokument:

Studiemeritförteckning - ett registerutdrag ur Ladok. Hämtas på Lyktan eller via Ladok på webb.
Motiveringsbrev - på engelska, max en A4-sida. Motiveringsbrevet är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskrivet. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet ska ha relevans för ansökan. 

Urval och nominering

Följande urvalsregler gäller för utbytesstudier inom logoped programmet.

Urvalskriterier

Ansökningarna rangordnas utifrån en bedömning av följande kriterier:

Välskrivet motiveringsbrev

Studieresultat/antal godkända kurser på programmet

Främjande arbete för KI:s utbildningar - Ideellt arbete vid sidan av studierna för att främja KI:s utbildningar, t.ex. inom studentkåren eller som studentrepresentant i något KI-organ.

Nominering

Så snart beslut är fattat meddelas du om du blivit nominerad till utbytesstudier och får då ytterligare information och instruktioner från den internationella studenthandläggaren.

När du har blivit nominerad till en utbytesplats ska du göra en ansökan till värduniversitetet. Det är viktigt att du vet att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du har fått definitivt besked från det värduniversitetet!

 

Global Hälsa

Du har möjlighet att gå på den programöverskridande valbara kursen Global Hälsa vid KI under termin 7. Kursen består av ca tre veckors teoretiska heltidsstudier vid KI om folkhälsofrågor och sedan två veckors fältstudier utomlands. Ansökan lämnas in under termin 6.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för fältstudier. Du kan söka stipendiet om du vill samla in material i ett utvecklingsland till en uppsats eller ett examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Syftet med MFS är att du ska ha möjlighet att lära dig mer om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor och att främja internationalisering.

Praktik inom Erasmus+

Som student vid KI kan du söka Erasmus+ praktikstipendium för att göra examensarbete eller praktik på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning vid KI. Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande såväl för dina studier som för ditt framtida yrkesliv.

Så här går det till när du vill åka på utbytesstudier:

1. Du ansöker elektroniskt om att bli nominerad till att söka plats vid ett partneruniversitet. Länk till ansökningsformulär och instruktioner läggs på programwebben ett par veckor innan sista ansökningsdag.

2. Nominering till utbytesplatser beslutas av internationaliseringsansvarig, baserat på ett nomineringsförfarande där sökandes ansökan bedöms anonymt av en grupp bestående av lärar- och studentrepresentanter.

3. Nominerade studenter ansöker till partneruniversitet. Vilka kurser man söker bestäms i samråd med ansvarig lärare på KI.

4. Partneruniversitetet antar eller avslår ansökan. Kom ihåg att det alltid är partneruniversitetet som bestämmer om du är antagen eller inte.

5. Förutom det stipendium som hör till utbytet kan du behålla dina studiemedel under ditt utbyte, du får också en försäkring via KI.

6. Om du följer den överenskomna studieplanen och har intyg med dig hem på de kurser du följt vid partneruniversitetet kan dina studier tillgodoräknas när du kommer hem.

Resebidrag och stipendium

Som utbytesstudent vid partneruniversitet med avtal betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet, men det kan förekomma andra avgifter som t.ex. kåravgift eller kostnader för bostad och resa. Studenter som åker på utbyte till Danmark eller Finland gör det genom utbytesprogrammet Erasmus+- och får ett Erasmusstipendium som ska täcka en del av kostnaderna. Om du antas till utbytesstudier via INK-avtal (gäller utbyte till USA och Brasilien) får du också ett resebidrag från KI innan avresa. Detta under förutsättning att du inte har erhållit resebidrag inom ramen för samma utbytesprogram tidigare. Utöver stipendium eller resebidrag kan du söka studiemedel från CSN för utlandsstudier.

Utbytesprogram vid KI: Erasmus+ och INK-avtal

Extra resebidrag för tågresa

Sedan läsåret 19/20 finns en möjlighet för dig som ska resa på Erasmusutbyte att ansöka om ett extra resebidrag à 2000 SEK (om resan kostar mindre än 2000 SEK får du ersättning för det exakta beloppet), som ska användas för att resa med tåg till eller ifrån din Erasmus destination. Bidraget kan t ex användas för att delbetala ett Interrailkort.

Utbyte på egen hand

Det finns också möjlighet att studera utomlands på egen hand, som s.k. ”freemover”. Det innebär att du själv ordnar med studierna och resan. Då finns inte möjlighet till stöd från KI att hitta bostad, resebidrag, försäkringar, garanterad kursplats m.m. Du tar studieuppehåll från KI under din utlandsstudieperiod. Det är viktigt att diskutera planering av studierna tillsammans med kursansvariga vid KI innan resan så det inte blir problem med tillgodoräknanden senare.

Studera utomlands på egen hand

Mer information

För funderingar, kontakta internationaliseringsansvarig Anna Eva Hallin  (när det gäller utbildningsfrågor) eller den internationella studenthandläggaren (när det gäller ansökan och allmänna frågor om utbytesstudier). Läs gärna den generella informationen om utlandsstudier på ki.se för att ta reda på mer.

Information om att studera utomlands vid KI

Contact

Christoffer Bodforss

Internationell handläggare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen

Anna Eva Hallin

Academic coordinator
Logopedi
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Dokument

World map on table
Fotograf: Beatrice Johansson Foto: Beatrice Johansson