För studenter på kursen Mindfulnessbaserad stresshantering, MBSH (7,5 hp) kurskod 2XX077

Mindfulness är ett sätt att vara, inte en metod. Mindfulnessbaserade interventioner, såsom de två största och numera evidensbaserade programmen Mindfulness Baserad Stress Reduktionsprogrammet, MBSR och Mindfulnessbaserad Kognitiv Tearpi, MBKT understödjer detta sätt att vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i nuet.

Kursplan

En regnbåge på en mörk himel
Mindfulnessbaserad stresshantering Foto: Camilla Sköld

Kursöversikt

KI som medicinskt universitet var pionjär i Sverige med att erbjuda kursen första gången 2007. Första åren erbjöds kursen en gång per år och sedan 2009 erbjuds kursen varje termin. Kursen är valbar för KIs studenter inom ramen för respektive grundutbildningsprogram.

Mindfulness är ett sätt att vara inte en metod. Mindfulnessbaserade interventioner, såsom de två största och numera evidensbaserade programmen Mindfulness Baserad Stress Reduktionsprogrammet, MBSR och Mindfulnessbaserad Kognitiv Tearpi, MBKT understödjer detta sätt att vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i nuet. Istället för att ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en deltagande observatör av tankar, känslor och av vad som känns i kroppen. Detta underlättas av meditation där man övar sin förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten.

Mindfulnessmeditationen har visat sig ha en stressreducerande effekt vid olika sjukdomstillstånd hos patienter samt har också visat sig vara ett användbart verktyg för hantering av egen stress hos vårdpersonal. Vidare har studier visat att terapeutens utövande av mindfulness signifikant positivt påverkar både terapiprocessen och själva behandlingsresultat.

Innan du bestämmer dig för att söka den här kursen titta gärna på webb-introduktionen i MBSR. Här får du veta vad mindfulness är och vad det kan innebära att gå ett 8-veckors mindfulnessbaserat program, den upplevelsebaserade delen av kursen i Mindfulnessbaserad Stresshantering.

Introduktion av MBSR-programmet (Länk till en externa sida.)

När du sedan har sökt kursen kommer du att få ytterligare en introduktion kring kursen i sin helhet.

Schema för våren 2023

Kursen startar kalendervecka 10 och avslutas kalendervecka 22 med uppehåll för påsklov kalendervecka 15. Vi kommer att ha en introduktion under kalendervecka 9. Under kalenderveckorna 10-18 träffas vi seneftermiddag/kväll och mellan träffarna får ni olika hemövningar som tar mellan 45-60 min/dag. Kalendervecka 17 har vi en gemensam tyst dag under helgen. Under kalenderveckorna 19-22 kommer vi att ha fyra obligatoriska seminarier och två föreläsningsdagar. Ett seminarium är heldag och dem andra tre seminarierna är halvdagar.

90% av undervisningen sker på plats på KI Danderyds sjukhus, KIDS. Vissa moment sker online, såsom t.ex kursintroduktionen. 

Schema VT23

Kursintroduktion måndagen den 27/2 kl 18 (ca 1 tim) online

Schema för hösten 2023

Kursen startar kalendervecka 40 med kursintroduktion och avslutas kalendervecka 02, 2024 med uppehåll för höstlov kalendervecka 44.

Under kalenderveckorna 41-49 träffas vi kvällstid och mellan träffarna får ni olika hemövningar som tar mellan 45-60 min/dag. På helgen under kalendervecka 47 har vi en gemensam tyst dag. Under kalenderveckorna 50-02 kommer vi att ha fyra obligatoriska seminarier och två föreläsningsdagar. Ett seminarium är heldag och dem andra tre seminarierna är halvdagar.

90% av undervisningen sker på plats på KI Danderyds sjukhus, KIDS. Vissa moment sker online, såsom t.ex kursintroduktionen.

Schema HT23

Kursintroduktion måndagen den 2/10 kl 18 (ca 1 tim) online

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Camilla Sköld

Kursledare och kursansvarig

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

CS
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-02-17