För dig som är student på Valbar kurs logopedprogrammet

Under termin 7 läser du en valbar kurs inom huvudområdet eller angränsande område. Se nedan för mer information om vilka kurser som erbjuds.

närbild av öppen bok framifrån

Valbar kurs (7,5 hp) på Logopedprogrammet

Enligt utbildningsplanen för logopedprogrammet ska det ingå en valbar kurs, vilket du läser under termin 7. Den valbara kursen ”ger studenten möjlighet att bredda eller fördjupa befintliga kunskaper”. Du fördjupar dig inom något område som du tycker är intressant som fördjupning eller komplement till de ordinarie kurserna på programmet. Det kan vara t.ex. en programöverskridande kurs på KI, en kurs på något annat universitet eller ”Självständig fördjupning i logopedi” (2LG071).

Om du redan tidigare har gått en kurs som är en lämplig fördjupning så kan du ansöka om att tillgodoräkna dig den som valbar kurs. Oavsett vilken kurs du går ska du sedan skicka in en ansökan om att tillgodoräkna den som valbar kurs – då hamnar kursen som en del av logopedprogrammet i Ladok.

 

Exempel på kurser som studenter valt tidigare år

 

Självständig fördjupning i logopedi 2LG071

Denna kurs söks inte utan du registreras på den. Kursen utförs som ett individuellt arbete (se kursplanen). Du behöver en handledare. Kursval utanför KI ska godkännas av programdirektor. Sista anmälningsdag inför höstterminens kurser är normalt 15 april 2020. Kontakta via e-post senast 9 april (per.ostberg@ki.se).

Valbara kurser ska formellt tillgodoräknas som del av Logopedprogrammet.

Postadress - ansökan om tillgodoräknande för valbara kurser

Ansökan, inkl. bilagor (vidimerat studieintyg + kursplan), om tillgodoräknande av valbar kurs, större del av program (mer än 50 % av utbildningen), utbytesstudier som omfattar mer än en kurs, samt examensarbeten skickas till:

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Enheten för logopedi, F67  att: Nina Risti

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

 

1XX066 Global hälsa

Anmälan sker till det egna programmet (per.ostberg@ki.se). Detta är en populär kurs och deltagarna måste vara med på förberedande undervisning i Sverige. De som anmäler sig förutsätts vara starkt motiverade att genomföra kursen i sin helhet. Se anmälan som bindande.

Kursdeltagarna står för sina egna utgifter men får ett resebidrag från KI och kan ansöka om ett merkostnadslån från CSN. Se närmare information och kostnadsberäkning här.