För studenter på kursen Observation och dokumentation kurskod 2LG073

Kursen ger en översikt över användning av video- och ljudinspelningar för observation och dokumentation.

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Detaljerad information om kursen finns i kursplanen

Seminarier

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer . Dessutom ingår observationer och inspelningar utom schemalagd tid.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Lektor/logoped
08-524 889 50

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51