För studenter på kursen Observation och dokumentation kurskod 2LG073

Kursen ger en översikt över användning av video- och ljudinspelningar för observation och dokumentation.

Kursplan

Information om kursen

Detaljerad information om kursen finns i kursplanen

Seminarier

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer . Dessutom ingår observationer och inspelningar utom schemalagd tid.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Biträdande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör