För studenter på kursen Observation och dokumentation kurskod 2LG073

Kursen ger en översikt över användning av video- och ljudinspelningar för observation och dokumentation.

Kursplan

Information om kursen

Detaljerad information om kursen finns i kursplanen

Seminarier

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer . Dessutom ingår observationer och inspelningar utom schemalagd tid.

Schema

Länk till kursens schema

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Sofia Strömbergsson

Kursansvarig och examinator

Marcin Wlodarczak

Bitr lektor, Ansvarig lärare
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-03-19