För studenter på kursen Psykologi ur ett livsloppsperspektiv, 4,5 högskolepoäng kurskod 2LG027

Syftet med kursen är att ge kunskap om psykologisk utveckling under livsloppet, från befruktning till vuxen ålder, samt psykologiska förändringar under åldrandet.

Kursplan

Information om kursen

Kursen syftar till att ge kunskap i modern utvecklingspsykologi, där psykodynamiska, kognitiva, neuropsykologiska och socialpsykologiska faktorer behandlas med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Utvecklingsprocessen beskrivs huvudsakligen ur s.k. normalperspektiv, men några problemperspektiv berörs.

Seminarier

Undervisningen sker i form av seminarier och/eller föreläsningar. Eventuella obligatoriska tillfällen anges på schemat. Kursen genomförs av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, där även undervisning på kursen sker.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Biträdande lektor