För dig som är student på Psykologprogrammet Ny student på psykologprogrammet HT21

Här hittar du viktig information om vad du behöver göra för att behålla din plats på KI:s psykologprogram. Du måste bland annat tacka ja (om du fick din plats i urval 1), aktivera ett studentkonto, registrera dig inom angiven tid på programmets inledande kurs och delta i det obligatoriska uppropet. Läs mer om detta och annat viktigt inför terminsstart nedan.

Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9

Välkommen till psykologprogrammet vid Karolinska Institutet (KI)

Grattis till din utbildningsplats på psykologprogrammet och varmt välkommen till KI:s psykologprogram och höstens programstart 2021!

Under utbildningen kommer du att inhämta de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för psykologyrket. Teori och praktik varvas under programmet och ju längre i utbildningen du kommer, desto mer kommer du att få tillämpa och utveckla dina kunskaper i praktiken. Du kommer att ha ett stort ansvar för ditt eget lärande.

Psykologutbildningen vid KI ger en yrkesexamen som förbereder dig inför PTP-tjänstgöring och psykologlegitimation, men den ger dig också kunskaper som förbereder för forskning inom psykologi. Under studierna har du möjlighet att fördjupa dig i ämnen som intresserar dig särskilt och delta i kurser vid något av de utländska universitet som KI samarbetar med. 

Varmt välkommen!

Jenny Wikström Alex,
programdirektor

Tacka ja!

Om du har antagits i det första urvalet måste du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli 2021, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2021. Detta gäller oavsett om du är antagen i urval 1 eller urval 2.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Om du har problem med att logga in, kolla gärna på sidan Mitt studentkonto där många steg-för-steg-lösningar finns. Om du sedan fortfarande har problem, kontakta Student-IT.

I samband med att du aktiverar ditt studentkonto tilldelas du en e-postadress som student på KI, din studentmail, oftast förnamn.efternamn@stud.ki.se. Vi ber dig att lägga in din studentmail som mailadress i Ladok, eftersom utskick som vi gör till dig annars ofta studsar eller hamnar i din skräppost.  Om du inte läser din studentmail så är det viktigt att du lägger in en vidarebefordran av din studentmail, så att du inte missar viktig information från oss!

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs för att behålla din plats. Detta gäller oavsett om du är antagen i urval 1 eller urval 2.

Du kan registrera dig under perioden 2021-08-02 till 2021-08-18 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på heter Introduktion till psykologi (7,5 hp), kurskod är 2PS000.

Du registrerar dig själv i Ladok inom angiven tid. Även framöver måste du registrera dig på dina kurser i Ladok, en gång per termin för kurser som löper över flera terminer. För programmets övriga kurser är registreringsperioden alltid en vecka innan kursstart, till och med kursens andra dag. Datumen framgår när du är inloggad i Ladok.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 2 augusti.

Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat mailar du istället till KI:s egen antagningsenhet antagning@ki.se.

Corona

För att undvika trängsel i våra lokaler ges programmets första kurs, Introduktion till psykologi, HT21 på distans. Vi räknar dock preliminärt med att under terminen kunna återgå till mer undervisning på plats än vad som varit fallet under föregående läsår, även om delar av den teoretiska undervisningen kan komma att fortsätta ske digitalt oavsett pandemiläget. Det innebär att det är viktigt att du har tillgång till en dator med webbkamera och mikrofon.

Mer information om hur corona påverkar utbildningens upplägg ges i samband med programstart. Svar på många av dina frågor kan du redan nu hitta i KI:s gemensamma information till studenter om undervisning med anledning av corona, som uppdateras löpande.

Psykologprogrammet följer alltid aktuella riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och KI. Vi påminner också om att du har ett eget ansvar att följa dessa på raster och i gemensamma utrymmen.

Program- och kursstart med upprop

När? Måndag den 30 augusti kl. 10.00
Var? Zoom, du hittar länk till mötet i Canvas, se kursrummet för kursen Introduktion till psykologi

Utbildningen börjar med obligatoriskt upprop på psykologprogrammets första kurs Introduktion till psykologi, som pågår under terminens fem inledande veckor. Om du får förhinder måste detta meddelas till kursens utbildningsadministratör Elin Uddenstig

Information om bland annat schema, kursplan och kontaktuppgifter för kursen Introduktion till psykologi hittar du på kursens kurswebb. Länkar till denna och kurswebbar för programmets alla andra kurser hittar du på sidan Programöversikt.

Studentledda introduktionsaktiviteter med PsyKI

Under din första tid på KI kommer PsyKI och föreningens studentfaddrar att ordna olika aktiviteter för att du och dina kursare ska ha möjlighet att lära känna varandra och KI Campus Solna på ett trevligt sätt. Aktiviteter på introduktionsdagen kommer att ske utomhus med distansering och mindre grupper, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. PsyKI:s aktiviteter startar kl. 16 den 30 augusti, mer information skickas per mail i slutet av augusti till den adress du angivit i Ladok. Har du inte fått mailet i veckan innan terminsstart (och inte hittar det bland skräpmail), kontakta PsyKI.

PsyKI är studentkårens sektion för psykologstudenter på KI. Följ deras Instagramkonto kipsykologstudenter eller läs mer på deras hemsida och Facebook-sida.

Digital frågestund innan terminsstart

När? Torsdag den 26 augusti kl. 10-11, drop-in
Var? Zoom, https://ki-se.zoom.us/j/64430931114?pwd=WXhJOTN5YVVKNFB3K2ExSVZSakdkZz09

Välkommen att ställa dina frågor till några av oss som jobbar med KI:s psykologprogram! Detta tillfälle är inte obligatoriskt, utan bara en möjlighet till att ställa frågor (muntligt eller i möteschatten) och få information. Du deltar i frågestunden genom att klicka på Zoom-länken ovan, och du kan komma och gå som du vill inom mötestiden.

Rektor hälsar välkommen till Karolinska Institutet

Den 3 september arrangerar KI en välkomstceremoni för alla nyantagna studenter på de nationella programmen. Du kommer att få en inbjudan till den mailadress du angivit på antagning.se. Psykologstudenter
Mer information om ceremonin och välkomnandet för nya studenter publiceras på ki.se/valkommen. Där hittar du även allmän information till dig som är ny student vid KI.

Var hittar jag vilken information?

Övergripande information som bara gäller psykologprogrammet hittar du här på programwebben, bland annat programmets utbildningsplan, en programöversikt där du ser vilka kurser som ska läsas vilken termin, regler för tillgodoräknande av tidigare studier och kontaktuppgifter till programstudievägledaren med flera. Om du tittar runt lite på programwebben innan studiestarten så får du en ganska god bild av vad som väntar under din kommande tid hos oss!

Alla kurser vid KI har en egen kurswebb/ kurshemsida där du senast två veckor innan kursstart hittar schema, kontaktpersoner och kursplan med litteraturlista. Det är också här som du hittar kursutvärderingar från tidigare kurstillfällen. Du hittar länkar till alla kurswebbar på sidan Programöversikt. Kurswebben är öppen för allmänheten.

Mer information om kursen och kommunikation under kursens gång finns i ett "låst" kursrum i KI:s lärplattform på webben, Canvas. Kursadministratören ger registrerade studenter tillträde till kursrummet i Canvas strax innan eller i samband med kursstart. Tills dess kan du mötas av en text i Canvas om att du saknar registrering på kursen, även om du har registrerat dig i Ladok. Så länge som du har registrerat dig i Ladok kan du dock bortse från detta meddelande i Canvas, och invänta kursstart. Du hittar all info som kan behövas innan kursstart på den öppna kurswebben (se ovan).

På sidan Student på KI finns generell information samlad om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, till exempel information om Studenthälsan, biblioteket (KIB), lika villkorregler om examination och fuskstöd för dig med funktionsvariation, info om hur du skaffar ditt KI-kort (passerkort, lånekort mm), kontaktar IT-support, hittar på campus - och mycket mycket mera.

Frågor?

Har du frågor om KI:s psykologprogram är du självklart välkommen att kontakta oss! På sidan Kontaktuppgifter finns information om hur du når oss som jobbar med programmet.