Försäkringar för studenter

Vilka försäkringar omfattas du som student av?

Personskadeförsäkring

Enligt 1 kap. 11 a § i högskoleförordningen ansvarar KI för att studenterna vid universitetet är försäkrade för personskada.

Information om försäkringens omfattning och villkor samt blankett för skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbplats.

Försäkring vid studier utomlands

Det är viktigt att du har ett heltäckande försäkringsskydd under hela vistelsen utomlands. Läs mer om vad du ska tänka på inför utbytet.