Skip to main content

Försäkringar för studenter

Personskadeförsäkring

Enligt 1 kap. 11 a § i högskoleförordningen ansvarar KI för att studenterna vid universitetet är försäkrade för personskada.

Information om försäkringens omfattning och villkor samt blankett för skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbplats.

Försäkring vid studier utomlands

Det är viktigt att du har ett heltäckande försäkringsskydd under hela vistelsen utomlands. Läs mer om vad du ska tänka på inför utbytet.