Obligatorisk undervisning

Utbildningsinslag som kräver personlig närvaro, med andra ord obligatorisk närvaro, är en examinationsform. Det gäller även om det inte sker någon bedömning av studentens prestation vid det obligatoriska utbildningsinslaget.

Krav på obligatorisk närvaro framgår av kursplanen. Där står det också om det obligatoriska inslaget ska vara avklarat för att studenten ska få genomföra andra delar av kursen eller en avslutande examination.

Examinator avgör om och hur en student kan ta igen missade obligatoriska utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Studenter med förtroendeuppdrag inom KI har närvaroplikt vid sammanträden som de blir kallade till och ska beredas möjlighet att ta igen missade obligatoriska utbildningsinslag vid senare tillfälle.

Studenter som deltar som faddrar vid introduktionsverksamhet får vara borta från undervisningen i den utsträckning som behövs. Dessa studenter har rätt till resttillfällen om de missat några obligatoriska utbildningsinslag under introduktionsverksamheten.

Kursplanen för din kurs finns på kursens webbsida. Mer information finns på sidan om examination.

CC
Innehållsgranskare:
2023-08-25