Gravida och ammande studenter

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande medarbetare har rätt till en individuell riskbedömning av sina arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Gravida och ammande arbetstagare reglerar vilket arbete som får utföras av gravida och ammande arbetstagare och studenter. Syftet med denna föreskrift är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.

Riskbedömning

Student som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning. Kontakta din kursansvariga lärare för att få en riskbedömning. Du har också rätt att ta med dig ett skyddsombud när riskbedömningen görs. 

I samband med VFU ska KI, men även verksamheten där studenten ska ha sin placering, göra en riskbedömning. 

Angående riskbedömning

Vi rekommenderar Folkhälsomyndighetens (FHM) sida om/för gravida för mer information. FHM rekommenderar att gravida är extra försiktiga och  är noga med att följa de allmänna rekommendationerna..

När det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Region Stockholm ska studenterna följa regionens anvisningar för medarbetare.

Om du inte kan genomföra din utbildning och därmed saknar studieresultat kan det påverka ditt studielån. Du behöver därför kontakta CSN.

Vad händer om du inte får fortsätta på din verksamhetsförlagda utbildning?

Du behöver kontakta din examinator/kursansvarige lärare. Om det är möjligt utifrån lärandemålen kan examinator besluta om ersättningsuppgifter. För att få stöd i din kontakt med examinator kan du kontakta din studievägledare. Med studievägledaren kan du diskutera vilka möjligheter du har.

CC
Innehållsgranskare:
Christian Edling
2023-08-25