För studenter på kursen Inriktningsspecifik introduktionskurs 1 - specialist i klinisk psykologi (4 hp) kurskod 2PT120

Kursen syftar till att ge en introduktion till specialistinriktningen inom programmet och ge ett metaperspektiv på arbetet som psykoterapeut och psykolog. Organisatoriska och professionsspecifika förutsättningar för yrkesutövningen belyses. Kursen syftar också till att ge fördjupade kunskaper om lagstiftning
samt etiska frågeställningar av betydelse för psykologens och psykoterapeutens verksamhet inom hälso- och sjukvården.

Kursplan

Information

Denna kurs är psykoterapeutprogrammets första kurs på termin 1, inriktning SPEC.

Registrera dig på kurser i Ladok

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på denna kurs i Ladok.
Registreringsperioden är 2021-08-02 till 2021-08-18 (kl 23:59).
Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet.

Information om registrering och aktivering av studentkonto

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till programmets övriga kurser är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på psykoterapeutprogrammets programwebb. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång, och uppdateras då.

Examinationstillfällen

Datum för examination

Datum för ordinarie examinationstillfällen framgår av schemat, se ovan. Om datum för omtentan ej var klart vid publiceringen av schemat inför kursstart, kompletteras schemat med detta senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan till omexamination med senare studentkull

Om du har rest kvar på kursen även efter din egen studentkulls examinationstillfälle, behöver du anmäla dig i god tid för att få delta i ett examinationstillfälle med en senare kull. Prata med kursansvarig för mer information.

Kursutvärderingar

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanna Sahlin

Examinator
MR
Innehållsgranskare:
2024-01-17