Ledarskapsutbildningar för dig inom hälso- och sjukvård

För dig som är chef inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet, erbjuder vi flera uppskattade utbildningar.

Bild på person som diskuterar
chefskurser Foto: Unsplash: Headway

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Öka din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt. Utveckla din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte

Läs mer och anmäl dig till Ledarskap och organisationsutveckling 1.

Leaders in meeting
Foto: Pixabay

Ledarskap och organisationsutveckling 2, 30 hp

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Sagt om utbildningen

"Utbildningen har gett mig trygghet i mitt ledarskap. Den har även gett mig nya verktyg att leda verksamheten som grundar sig i aktuell forskning." Maria Thambert, omvårdnadschef, Nya Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer och anmäl dig till Ledarskap och organisationsutveckling 2.

Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

Utbildningen har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment. Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde. Den riktar sig till chefsläkare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, beslutsfattare och andra som arbetar med kvalitets, och patientsäkerhetsfrågor på olika nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet.

Läs mer och anmäl dig till Säkerhet i komplexa system. 

Möte
Foto: Adobe Stock

Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

Läs mer och anmäl dig till Motiverande ledarskap.