Kursdeltagare berättar om Omvårdnad av suicidnära personer

Uppdragsutbildningen Omvårdnad av suicidnära personer ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära.

Nyfiken på vad utbildningen kan innebära för dig? Träffa några tidigare kursdeltagare!

Sophia Pankenier, Bildterapeut/Sjuksköterska, BUP Stockholm
Sophia Pankenier, bildterapeut/sjuksköterska, BUP Stockholm. Foto: Privat

Sophia Pankenier, bildterapeut/sjuksköterska, BUP Stockholm

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Utbildningen är högaktuell för mig i mitt arbete och jag såg stort värde i att ta tid till att fokusera och fördjupa min kunskap inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. 

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? 

Ja! Det var väldigt hög nivå på föreläsningarna och materialet som vi fick. De gruppdiskussioner vi hade var också väldigt givande eftersom gruppen hade så olika erfarenheter. Utifrån våra frustrationer, förutsättningar och olika perspektiv kunde vi hitta gemensamma prioriteringar. Kursledaren var väldigt skicklig på att bjuda in till och bygga vidare på våra samtal utifrån forskning, litteratur och egen erfarenhet.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag upplever att utbildningen har gjort mig tryggare i min roll. Det var hjälpsamt att få praktiska, forskningsmässiga och teoretiska strukturer kring ämnet. Jag fick även en struktur för mina tidigare erfarenheter och för kommande situationer. Samtidigt gav utbildningen mig en inblick i områden jag vill fördjupa mig i ytterligare på egen hand. 

Ulrika Strandljung
Ulrika Strandljung, sjuksköterska Region Norrbotten Foto: Privat

Ulrika Strandljung, sjuksköterska, Region Norrbotten

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag kände direkt att kursinnehållet skulle vara till nytta för mig i mitt arbete på den psykiatriska akutmottagningen, samt i min funktion som kulturbärare för patientsäkerhet. Jag bemannar psykiatriska akutmottagningens rådgivningstelefon. Jag har stödjande och rådgivande samtal med suicidnära personer och/eller anhöriga nästintill dagligen. Det är därför betydelsefullt för mig med fördjupad och ny kunskap inom området.  

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? 

Ja absolut! Genom utbildningen breddar man sin kunskap och får en utökad förståelse - och dessutom en god vetenskapligt beprövad grund att stå på inför omvårdnadsarbetet med suicidnära personer. Kurslitteraturen är oerhört intressant, relevant och ger en god insikt i bland annat vikten av det goda bemötandet, suicidriskbedömningar och en omvårdande relation.  Via seminarier och gruppdiskussioner ges goda möjligheter till att utbyta och förvärva nya kunskaper och idéer. 

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har redan haft god användning av de kunskaper och insikter jag förvärvat genom utbildningen. Jag har fått nya infallsvinklar och ökad trygghet i suicidriskbedömningar och i den dagliga telefonkontakten med personer i behov av akutpsykiatrisk rådgivning och/eller stödjande samtal.

Joakim Krigholm, sjuksköterska, Region Norrbotten
Joakim Krigholm, sjuksköterska, Region Norrbotten Foto: Privat

Joakim Krigholm, sjuksköterska, Region Norrbotten

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Eftersom jag jobbar inom psykiatrisk slutenvård möter jag ofta på patienter med suicidalt beteende. Det är ett ämne som är svårt att samtala om och jag kände jag att jag ville få mer verktyg i hur man lättare kan samtala med patienter om ämnet.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? 

Jag skulle verkligen rekommendera utbildningen. Den varvar på ett bra sätt mellan individuella uppgifter, gruppuppgifter och föreläsningar från olika experter inom ämnet.  Även om man inte jobbar inom psykiatri kan man ta lärdom av utbildningen då man även möter suicidnära människor inom den somatiska vården.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har haft stor nytta av utbildningen. Den har gett mig nya perspektiv om ämnet, verktyg för hur man kan tänka kring omvårdnad och hur man lättare kan samtala kring ämnet.

Mer information

I kurskatalogen nedan kan du söka efter kursen Omvårdnad av suicidnära personer. Den ges löpande. Om det inte finns en öppen anmälan just nu är du varmt välkommen att kontakta oss för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.

Profile image

Nadja Saltell

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2023-07-03