För studenter på kursen Global optometri och synscreening (7,5 hp) kurskod 1OP080

Kursen ger studenten en möjlighet till fördjupning inom ämnet optometri genom att delta i ett av föreningen Vision for All´s (VFA) samarbetsprojekt. Studenten ingår då i en liten grupp av optiker och assistenter som reser till ett låg- eller lägre medelinkomstland, där de tillsammans gör enklare synundersökningar och delar ut begagnade glasögon som har samlats in i Sverige. Innan resan studeras ögonhälso- och sjukvårdsorganisationen i det aktuella landet.

Kursplan

Information

Detta är en valbar kurs på optikerprogrammets femte termin.

Kursens omfattning (7,5 hp) omfattar hela den valfria perioden på optikerprogrammet.

Du hittar mer information om Vision for All (VFA) på dessa sidor

Vision for All's hemsida
Vision for All's Facebook-sida

Schema

Resa med Vision for All enligt organisationens program.

Kursvärdering

Senaste kursvärdering

Kontaktuppgifter

 

Annika Botes

Kursledare
08-524 82534

Jaana Johansson

Administratör
JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2023-04-24