För studenter på kursen Refraktionsmetodik 2 (15 hp) kurskod 1OP069

Denna kurs ger dig färdigheter att få lära dig grunderna i hur man mäter glasögonglas och hur du skall göra en synundersökning. Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, laboratorier, reflektionsseminarier och praktiska träningsmoment.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 2, parallellt med kursen Optik 2. Kursen fördjupar dina kunskaper från Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik från termin 1.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT24 T2 1OP069 REM2 schema 240103

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

  • 19/3 2024
  • 31/5 2024

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

AP
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-03-15