För studenter på kursen Kontaktologi 2 (15 hp) kurskod 1OP081

Kursen syftar till att ge kunskap om olika kontaktlinstyper, tillpassning av kontaktlinser och kontaktlinstillbehör. Denna kunskap ska ligga till grund för att kunna tillpassa kontaktlinser som korrektion för olika typer av felsyntheter och förebygga dessa, ge patientinstruktioner och göra efterkontroller efter kontaktlinstillpassningar.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 5 (7,5 hp) och termin 6 (7,5 hp).

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Denna kurs löper över två terminer och du ska registrera dig en gång per termin; först på termin 5 och sedan på termin 6.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT24 termin 5 schema för grupper A & B 
HT24 termin 5 schema för grupper C & D

Schema för VT 2025: 
Ej klar.
 

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

  • Kursens skriftliga examinationer äger rum VT2025. Datum i schemat VT2025. 

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalys

HT22-VT23 1OP081 KL2 kursanalys
HT21-VT22 1OP081 KL2 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Profile image

Marika Wahlberg

Examinator och kursansvarig
Profile image

Kristina Berg

Kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör

Kursutvärdering

JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-05-07