För studenter på kursen Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (7,5 hp) kurskod 1OP072

Kursen innehåller ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar i ögats bakre delar. Undersökningsmetodik för evaluering av ögats bakre segment OCT, funduskamera, oftalmoskop och perimeter.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 3.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT24 Termin 3 schema för grupper A & B 
HT24 Termin 3 schema för grupper C & D 

Schema finns också i det låsta kursrummet i Canvas, där uppdatering sker kontinuerligt.

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Tenta 1: 14/1 2025
Omtenta: 3/3 2025

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Profile image

Marika Wahlberg

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

MW
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-05-07