För studenter på kursen Farmakologi (3 hp) kurskod 1OP016

Kursen syftar till att ge optikerstudenter basala kunskaper om vad ett läkemedel är, dess administration och hur läkemedel metaboliseras och elimineras samt mekanismerna bakom vissa läkemedels terapeutiska effekter och biverkningar (farmakologiska principer). Tonvikten läggs på läkemedel som används vid olika sjukliga tillstånd i ögat, och på läkemedel som under akut och kronisk behandling påverkar ögats funktion.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Helin Norberg

Kursledare

Erik Norberg

Examinator

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör.

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget ska mejlas till utbildningsadministratören (farmkursexp@fyfa.ki.se) vid kursstart. Vi tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. 

Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. 

E-post: funkis@ki.se  

Mer om att studera på Karolinska med en funktionsvariation

Hur du ansöker om intyg för anpassning

Tillgodoräknande

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: farmkursexp@fyfa.ki.se

Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3, Solnavägen 9 170 65 Solna 

Information om tillgodoräknande

Blankett

Kursmeddelanden

  • Kursen startar måndagen den 20 november kl 09:00.
  • Vi påminner att du som student inför varje kursstart kursregistrerar dig i Ladok. Ladok är öppen en veckan innan kursstart och tom två dagar efter kursstart. 
  • All information om kursen återfinns på Canvas.
  • Ordinarie tentamen ges fredagen den 1 december 2023 kl 08:15-11:15. Samtliga studenter som avser tentera detta datum anmäler sig till tenta via LADOK. Tentan ges digitalt i Inspera.  Studenter med intyg om funktionsvariation, vänligen mejla farmkursexp@fyfa.ki.se
  • Omtentamen ges måndagen den 19 februari 2024 kl 14:15-17:15. Samtliga studenter som avser tentera detta datum anmäler sig till tentan via LADOK. Tentan ges digitalt i Inspera. Studenter med intyg om funktionsvariation, vänligen mejla farmkursexp@fyfa.ki.se

Kursutvärdering och kursanalys

HN
Innehållsgranskare:
2024-02-19