För studenter på kursen Optik 2 (4,5 hp) kurskod 1OP070

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om diffraktion och avbildningsfel i enkla optiska system och i ögat, samt om hur man beskriver bild- och synkvalitet, som är nödvändiga för fortsatt optikerutbildning och yrkesverksamhet.

Kursplan

Information

Denna kurs ges parallellt med kursen Refraktionsmetodik 2 på optikerprogrammets termin 2.

Kursen ges i samarbete med KTH (Kungliga Tekniska högskolan), Institutionen för tillämpad fysik och undervisningen sker i KTH:s lokaler AlbaNova Universitetscentrum vid Roslagstull.

All information om kursen hittar du på KTH/Optiker.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart på KTH/Optikers infosida för kursen Optik 2

Examination

Du hittar all info om examination på KTH/Optikers infosida för kursen Optik 2

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Linda Lundström

Kursansvarig
073-683 7041

Peter Unsbo

Kursansvarig
073-461 8378

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-06-13