För studenter på kursen Synundersökningsmetodik 3 (9 hp) kurskod 1OP087

Kursen ger fördjupad kunskap i synundersökningsmetodik och tillämpning av ordination och behandling samt perception.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 4.

Obs! att endast studenter som har godkänt resultat på momentet Kliniskt arbete på T3-kursen Synundersökningsmetodik 1, har rätt att läsa Synundersökningsmetodik 3. Detta gäller från och med kurstillfället VT24, då kursen får ny kurskod 1OP087 (se nedan).

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT24 Synundersökningsmetodik 3

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

  • 21/2 2024
  • 2/4 2024

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret.

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Omexamination på nedlagd kursversion 1OP074 - deadline VT25

Kursen Synundersökningsmetodik 3 fick inför VT24 nya behörighetskrav, och versionen med kurskod 1OP074 gavs för sista gången VT23. Studenter med rest på kursen erbjuds att omexamineras i samband med examinationstillfällen på den nya kursversionen 1OP087, till och med VT25. Datum och anvisningar för anmälan är samma som för 1OP087, se ovan.

Länk till kursplan 1OP074 som gavs för sista gången VT23.

Kursanalys

VT24 1OP087 SUM3 kursanalys
VT23 1OP074 SUM3 kursanalys
VT22 1OP074 SUM3 kursanalys
VT21 1OP074 SUM3 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Profile image

Besarta Sahiti

Kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör
JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-06-12