För studenter på kursen Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik (10,5 hp) kurskod 1OP083

I denna kurs lär du grunderna i hur man mäter glasögonglas och hur du utför en synundersökning. Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, laborationer, reflektionsseminarier och praktiska träningsmoment. Kursen ger även en introduktion till vetenskapsmetodik och etik.

Kursplan

Information

Denna kurs är optikerprogrammets första kurs och läses parallellt med kursen Optik 1.

Kursens litteraturlista hittar du allra sist i kursplanen (se länk ovan).

På denna kurs har du undervisning både i optikerprogrammens egna lokaler i Eye Center of Excellence och på Campus Solna (på andra sidan vägen), se schemat. Adress till och detaljerad information om alla salar på Campus hittar du enklast genom att googla lokalens namn, följd av "lokal ki.se".

Registrera dig på kurser i Ladok

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på denna kurs. Registreringsperioden är 2024-08-02 - 2024-08-16. Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet. Information om registrering och aktivering av studentkonto

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till programmets övriga kurser är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Terminsstart och upprop HT24

Optikerprogrammet börjar med ett upprop på denna kurs.
Om du får förhinder meddela detta till kursadministratör, se längre ner på denna sida.

När: Måndag den 2 september, kl. 08.15 - 16.00
Var: Karolinska Institutet /optikerutbildningens lokaler i Eye Center of Excellence
Adress: Eugeniavägen 12, Solna, -1 trappa ner
Sal: Aulan. Ta den orangea trappan direkt till vänster innanför entrén, eller hiss till plan -1.

Schema

HT24 1OP083 schema Refraktionsmetodik 1

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Tenta 1: 19/11 2024
Omtenta: 7/1 2025

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

AP
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-05-28