För studenter på kursen Arbetsplatsoptometri (6 hp) kurskod 1OP077

Kursen behandlar lagstiftning på det arbetsmedicinska området, rörelseorganens sjukdomar, företagshälsovård i Sverige, synergonomi och belysning, visuell kvalitet, bildskärmskvalitet och psykosociala arbetsmiljöförhållanden.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 4 enligt utbildningsplan 1OP19.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT 2024 T4 AO

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

  • 31 maj 2024
  • 15 augusti 2024. kl. 09.00-12.15. Sal: Utsikten, plan 6.

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalyser

VT23 1OP077 AO T4 kursanalys

VT22 1OP077 AO T4 kursanalys

VT21 1OP077 AOT4 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Profile image

Susanne Glimne

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör

Kursutvärdering

SG
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-06-19