För studenter på kursen Optometrisk klinik 1 (7,5 hp) kurskod 1OP076

Detta är en kliniskt inriktad kurs innehållande patientpass och KUM (Klinisk utbildningsmottagning) samt teori och övningar om bland annat synfält, OCT, binokulärseendet och dynamisk retinoskopi. Gällande binokulärseendet läggs fokus på att förstå binokulära avvikelser som exempelvis anomal retinal korrespondens, excentrisk fixation och amblyopi.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 4.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT2024 T4 OK1 

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

  • 3/5 2024
  • 13/6 2024

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursvärdering

VT23 1OP076 OK1 kursanalys

VT22 1OP076 OK1 kursanalys

VT21 1OP076 OK1 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Profile image

Besarta Sahiti

Kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör

Kursutvärdering

MW
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-03-15