För studenter på kursen Synundersökningsmetodik 2 (7,5 hp) kurskod 1OP073

Kursen innehåller följande: fullständig synundersökning med fokus på externa patienter, recept/ remisser, ordination, synfält, binokulärseende, screeningmetoder samt praktik/ verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Kursplan

Information

Denna kurs läses på optikerprogrammets termin 3.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT24 Termin 3 schema för grupp A & B
HT24 Termin 3 schema för grupp C & D 

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Tenta 1: 19/12 2024

Omtenta: 3/2 2025

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Abinaya Venkataraman

Examinator
Profile image

Elin Bergling

Kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

AP
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-06-12