För studenter på kursen Kontaktologi 1 (4,5 hp) kurskod 1OP075

Kursen ger grundläggande kunskaper om tillverkning, material, och skötsel av kontaktlinser. Tillpassningen sker i verksamhetsintegrerat lärande.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 4.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT2024 T4 KI1

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

  • 8/4 2024
  • 16/5 2024
     

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursanalyser

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Profile image

Kristina Berg

Kursledare

Jaana Johansson

Kursadministratör

Kursutvärdering

JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-03-15