För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom Sjuksköterskeprogrammet.

Funktionsmail till Sjuksköterskeprogrammet

Till Sjuksköterskeprogrammets funktionsmail kan du vända dig med allmänna frågor rörande antagning, reservantagning, återbud eller annat: ssk@nvs.ki.se

Programdirektor

Kristina Gottberg

Programdirektor
Omvårdnad 2

Biträdande programdirektor

Eva Broberger

Biträdande programdirektor
Omvårdnad 2

Programhandläggare

Anette Stålbalk

Programhandläggare
Utbildningskansliet

Studievägledare

Christine Carlstedt

Studievägledare termin 1-4
Utbildningskansliet

Päivi Vejby

Studievägledare termin 5-6
08-524 880 59
Utbildningskansliet

Krishanteringsansvarig

Kristina Gottberg

Krishanteringsansvarig
Omvårdnad 2

Tema ansvariga

Ewa Stenvall

År 1

Cecilia Moberg

År 2

Eva Broberger

År 3

Studenthälsan

Internationell studiehandläggare

Christian Todoran

Internationell studiehandläggare