För studenter på kursen Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom, 12 hp - Campus kurskod 1SJ023

På kurswebben för 1SJ023 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens mål är att studenten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ska förvärva grundläggande kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanligt förekommande psykiatriska tillstånd, alltså både om former av psykisk ohälsa som inte diagnostiserats och tillstånd som har en psykiatrisk diagnos.

Kursplan

Välkomstinformation

Kurs 1SJ023 genomförs i Termin 4 på sjuksköterskeprogrammet - Campus.

Information om kurser i andra terminer

 • Det är en campusbaserad kurs i helfart som pågår i 8 veckor.
   
 • Under Termin 4 genomförs tre kurser (1SJ023,1SJ024 och 1SJ025). Studenterna delas in i två grupper (Grupp A och B). Grupperna läser sedan kurserna enligt olika schema. Grupp A börjar med kurs 1SJ023 och Grupp B börjar med kurs 1SJ024. 

  Fler detaljer finns på terminsöversikterna för Grupp A och B på programwebben för sjuksköterskeprogrammet.
   
 • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Kursinnehåll

Kursen består av tre moment:

 • Moment 1: Omvårdnad vid psykisk ohälsa och sjukdom 4 hp
   
 • Moment 2: Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter 0,5 hp
  I detta moment tränas och examineras intramuskulära injektioner.
 • Moment 3: Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
  Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

 

Schema

Vissa av de teoretiska delarna sker digitalt via Zoom. Aktuella zoom-länkar till samtliga föreläsningar (förutom kursstart) finns under "Schema" i kursens canvasrum. Tillträde till Canvas får ni efter det ni registrerat er på kursen i Ladok.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering
 

Omexamination

För information om omexamination, kontakta kursansvarig (se kontaktuppgifter nedan). Det är viktigt att ni vid varje inlämning av omexamination alltid informerar kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Profile image

Maria Wiklander

Kursansvarig
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Christine Carlstedt

Studievägledare
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare - VFU

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig på kurstillfället i Ladok. Denna processen är ny från VT21 och gäller för de flesta kurser.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MW
Innehållsgranskare:
2024-03-26