För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom Sjuksköterskeprogrammet.

Maila oss på Sjuksköterskeprogrammet

Till vår funktionsmail ssk@nvs.ki.se kan du vända dig med allmänna frågor rörande antagning, reservantagning, återbud eller annat.

Programdirektor

Kristina Gottberg

Programdirektor
08-524 836 29

Biträdande programdirektor

Carina Georg

Biträdande programdirektor
Omv enhet 3

Programhandläggare

Anette Stålbalk

Programhandläggare
Administration

Studievägledare

Christine Carlstedt

Studievägledare termin 1-4
Administration

Päivi Vejby

Studievägledare termin 5-6
08-524 880 59
Administration

Krishanteringsansvarig

Kristina Gottberg

Krishanteringsansvarig
Omv enhet 2

Temaordföranden

Studenthälsan

Internationell studiehandläggare

Christoffer Bodforss

Internationell handläggare
KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-09-01