För studenter på kursen SVK Idrottsmedicin (7,5 hp) kurskod 2LK022

Kursen Idrottsmedicin är inriktad på principerna för praktisk handläggning av idrottsskador och träning/fysisk aktivitet. Inlärningen baseras på föreläsningar och på fall under handledning av erfarna idrottsmedicinare. Kursen ger studenterna en fördjupad kompetens inom det idrottsmedicinska fältet, för att kunna hantera kliniskt relevanta frågeställningar, effektivt kunna leda och medverka i arbete med levnadsvanor och därmed förbättrad vårdkvalitet samt insikt i idrottsmedicinsk forskning.

Kursplan

Schema

Schema VT23

Schema för HT23  publiceras i början av november.

 

Kontaktuppgifter

Jessica Norrbom

Kursansvarig

Sofia Pettersson

Utbildningshandläggare

Kursmeddelanden

 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen startar 30 november.


  Kontrollera dina kontaktuppgifter

  Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
   

  Inloggning

  Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: sofia.pettersson@ki.se 

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering

JN
Innehållsgranskare:
Sofia Pettersson
2023-09-27