För studenter på kursen Mikrobiologi, 3 hp kurskod 1OP057

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva sådana kunskaper om mikroorganismer och om människans immunsystem som krävs för ett yrkesmässigt handlande som optiker.

Kursplan

Schema

Här finns schema för kursperioden 27 februari till 12 mars, 2023.

Examination 

Ordinarie tentamenstillfälle äger rum den 10 mars och omtentamen den 11 maj under vårterminen 2023. Studenter med funkisintyg ska mejla in det till kursadministratören minst två veckor innan examinationen, helst tidigare. 

Kursvärdering

Kursmeddelanden

Kursregistrering

Du som student registrerar dig själv på kursen i Ladok. Kursen öppnas för registrering i Ladok en vecka före kursen startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Kontaktuppgifter

Pia Dosenovic

Kursansvarig

Åsa Sjöling

Examinator

Anne Eklöf

Kursadministratör
08-524 86691