För studenter på kursen Mikrobiologi, 3 hp kurskod 1OP057

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva sådana kunskaper om mikroorganismer och om människans immunsystem som krävs för ett yrkesmässigt handlande som optiker.

Kursplan

Schema

Här finns schema för kursperioden 27 februari till 12 mars, 2023.

Examination 

  • Ordinarie tentamen äger rum den 10 mars, 2023
  • Omtentamen äger rum den 11 maj, 2023 - anmälan sker i Ladok senast 1 maj.

Studenter med funkisintyg ska skicka in det minst två veckor innan examinationen, gärna tidigare, till Anne.eklof@ki.se.

Kursvärdering och kursanalys

Kursmeddelanden

Kursregistrering

Du som student registrerar dig själv på kursen i Ladok. Kursen öppnas för registrering i Ladok en vecka före kursen startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Kontaktuppgifter

Pia Dosenovic

Kursansvarig

Mikael Rhen

Examinator

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
08-524 86691
PD
Innehållsgranskare:
Anne Eklöf
2023-04-21