För studenter på kursen Mikrobiologi, 3 hp kurskod 1OP057

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva sådana kunskaper om mikroorganismer och om människans immunsystem som krävs för ett yrkesmässigt handlande som optiker.

Kursplan

Schema

Här finns schema för kursperioden 26 februari till 10 mars, 2024.

Examination 

  • Ordinarie tentamen äger rum den 8 mars, 2024
  • Omtentamen äger rum den 17 april, 2024

Anmälan sker i Ladok och är obligatorisk för samtliga studenter. Anmälan stänger 10 dagar innan examinationen äger rum. Studenter med intyg om funktionsvariation ska mejla in det minst två veckor innan examinationen, gärna tidigare, till Anne.eklof@ki.se.

Kursvärdering och kursanalys

Kursmeddelanden

Kursregistrering

Du som student registrerar dig själv på kursen i Ladok. Kursen öppnas för registrering i Ladok en vecka före kursen startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Kontaktuppgifter

Pia Dosenovic

Kursansvarig

Mikael Rhen

Examinator
Profile image

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
+46852486691
PD
Innehållsgranskare:
Anne Eklöf
2024-01-17