För studenter på kursen Mikrobiologi, 3 hp kurskod 1OP057

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva sådana kunskaper om mikroorganismer och om människans immunsystem som krävs för ett yrkesmässigt handlande som optiker.

Kursplan

Schema

Här finns schema för kursperioden 1 mars-14 mars, 2021.

Examination 

Nästa tillfälle: omtenta 20 augusti, 2021 kl. 9.00-12.30

Anmälan sker till Anne Eklöf snarast möjligt eller senast 5 juli och har du funkisintyg ska detta bifogas anmälan. I det fall examinationen sker digitalt krävs ett aktivt studentkonto för att kunna delta.

Kursvärdering

Kursmeddelanden

Kursregistrering

Du som student registrerar dig själv på kursen i Ladok. Kursen öppnas för registrering i Ladok en vecka före kursen startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Kontaktuppgifter

Åsa Sjöling

Kursansvarig, Examinator

Anne Eklöf

Kursadministratör
08-524 86691