För studenter på kursen Mikrobiologi, 3 hp kurskod 1OP057

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva sådana kunskaper om mikroorganismer och om människans immunsystem som krävs för ett yrkesmässigt handlande som optiker.

Kursplan

Schema

Här finns schema för kursperioden 28 februari till 13 mars, 2022.

Examination 

Nästa tillfälle: tentamen 11 mars, 2022 kl. 9.00-12.30 på Karolinska Instituet, Solna campus. 

Ingen anmälan för studenter i innevarande kurs. Studenter från tidigare terminer får anmäla sig till Anne Eklöf senast 7 mars.

Studenter med funkisintyg ska mejla in detta minst två veckor innan examinationen. 

Kursvärdering

Kursmeddelanden

Kursregistrering

Du som student registrerar dig själv på kursen i Ladok. Kursen öppnas för registrering i Ladok en vecka före kursen startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Kontaktuppgifter

Pia Dosenovic

Kursansvarit

Åsa Sjöling

Examinator

Anne Eklöf

Kursadministratör
08-524 86691