För studenter på kursen Mikrobiologi, 3 hp kurskod 1OP057

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva sådana kunskaper om mikroorganismer och om människans immunsystem som krävs för ett yrkesmässigt handlande som optiker.

Kursplan

Schema

Här finns schema för kursperioden 1 mars-14 mars, 2021.

Examination 

Tenta 12 mars, 2021 kl. 9.00-12.30

Omtenta 21 maj, 2021 kl. 9.00-12.30

Deltagande i tentamen behöver inte anmälas av studenter i innevarande kurs VT2021. Studenter från tidigare kursomgångar som önskar skriva tentan måste dock anmäla sig till Anne Eklöf senast 1 vecka innan tentamensdatumet. I det fall examinationen sker digitalt krävs ett aktivt studentkonto för att kunna delta.

Kursvärdering

Kursmeddelanden

Kursregistrering

Du som student registrerar dig själv på kursen i Ladok. Kursen öppnas för registrering i Ladok en vecka före kursen startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Kontaktuppgifter

Åsa Sjöling

Kursansvarig, Examinator

Anne Eklöf

Kursadministratör
08-524 86691