För studenter på kursen Optik 1 (10,5 hp) kurskod 1OP065

Kursen ger grundläggande kunskaper om geometrisk ljusbrytning och paraxial avbildning i optiska system, samt fenomen och områden inom optiken kopplade till ljusets vågnatur, som är nödvändiga för fortsatt optikerutbildning och yrkesverksamhet

Kursplan

Information

Denna kurs är en av Optikerprogrammets första kurser och läses parallellt med kursen Refraktionsmetodik 1.

Kursen ges i samarbete med KTH (Kungliga Tekniska Högskola / Institutionen för tillämpad fysik) och undervisningen sker i KTH:s lokaler AlbaNova Universitetscentrum vid Roslagstull.

All information om kursen hittar du på KTH:s webbsida för optiker (KTH/Optiker).

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

Schemat KTH / Optikerprogrammet/Optik1

Behöver du stöd med dina studier? Här kan du få hjälp!

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Linda Lundström

Kursansvarig
073-683 7041

Peter Unsbo

Kursansvarig
073-461 8378

Jaana Johansson

Administratör