För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Centrala infarter

PICC-line, Subkutan venport (SVP), Central venkateter (CVK)

PICC-line

Filmen hittar du via klipp (Youtube) nedan. Utbildningsfilmen är skapad av Region Östergötland. 

Subkutan venport

Central venkateter