För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Centrala infarter

PICC-line, Subkutan venport (SVP), Central venkateter (CVK)

PICC-line

Filmen hittar du via klipp (Youtube) nedan.

Subkutan venport

Vi har tagit bort filmen "Subcutan venport" SVP" eftersom Vårdhandboken gjort så pass stora förändringar i tillvägagångssättet vid portnålsättning att filmens instruktioner blir missvisande. Det finns ett uppdaterat dokument som heter "Subkutan venport (SVP) Omläggning och portnålssättning" här nedan som du kan använda som vägledning när du färdighetstränar momentet.

Central venkateter

KG
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2023-10-30