För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Injektioner

Subkutan injektion (s.c), Intramuskulär injektion (i.m)

Intramuskulära injektioner

Dokument

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-08-23