För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Injektioner

Sidan innehåller en instruktionsfilm om Intramuskulär injektion (i.m).

Vätska, näring och läkemedel kan administreras på flera olika sätt, Om de tillförs utanför mag- tarmkanalen kallas det för parenteral tillförsel. En parenteral tillförsel kan ske via exempelvis en injektion. En injektion kan administreras i olika områden vanligtvis i underhudsfettet (subkutant), i muskelvävnaden (intramuskulärt) eller direkt i blodbanan i en lokal eller en central ven (intravenöst). De olika injektionsformerna skiljer sig åt i bland annat tiden från injektion till effekt där en injektion som ges intravenöst har snabbast effekt, följt av intramuskulär injektion och därefter den subkutana injektionen.

Intramuskulära injektioner

Dokument