För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Kateterisering av urinblåsan

Kateterisering av urinblåsan (KAD)

Kateterisering av urinblåsan - man

Kateterisering av urinblåsan - kvinna

Kateterisering av urinblåsan